• Email : info@planyx.az

 • Telefon : 050 286 20 86

 • AZ | EN | RU

Primavera P6 17.7

Primavera P6 17.7

Primavera P6 17.7

 •  Planlama nədir
 •  EPS (Enterprise Project Structure)
 •  Layihənin yaradılması 
 •  Layihənin qəbul olunmuş seçimləri
 •  İşlərin dekompozisiyasi (WBS) 
 •  Ana işlərin təyin edilməsi
 •  Milestone-ların daxil edilməsi
 •  İşlərin əlavə edilməsi 
 •  İşlər arasındakı ardıcıllıqların qurulması və növləri 
 •  Resurslar bazasının yaradılması
 •  Ölcü vahidlərinin və valyutaların bazaya daxil edilməsi
 •  Effective Date, Max Unit/ Time 
 •  Resursların (İnsan,maşın-mexanizm və material) işlərə daxil edilməsi
 •  Məhsuldarlıq Normativləri və daxil edilməsi 
 •  Büdcənin hesablanması
 •  Layihənin təqvim planının hazırlanması
 •  Adam/saatların dağılımı (S-Curve,Histogram)
 •  İşlərin qruplaşdırılması və filtrlər 
 •  Maketlərin yaradılması (Level I,II,6 month lookahead),import və eksport edilməsi 
 •  Məhdudiyyətlər (Constraint) 
 •  Layihə kodları və iş kodları  
 •  Layihədə kritik xətt nədir (Total Float & Free Float) 
 •  Layihənin Excell-dən P6-ya İmport və Export edilməsi 
 •  Layihənin ana planının yaradılması (Baseline) 
 •  Layihənin ana planının layihəyə əlavə edilməsi
 •  Faktiki işlərin daxil edilməsi və faizlərin hesablanması 
 •  Layihədə faktiki işlərlə planlanan işlərin müqayisəsi 
 •  Məhsuldarlıq analizləri 
 •  Layihənin gələcəyi ilə bağlı proqnozların verilməsi 
 •  Earned Value Management nədir və onun layihədə tətbiqi 
 •  Earned Value hesablanması metodları və indekslər
 •  SV,CV,SPI,CPI,EV,PV
 •  Layhənin nəğd pul hərəkəti (Cash Flow) və büdcəyə nəzarət 
 •  İş sənədlərin yaradılması (WPs&Docs) 
 •  Global Change əmrlərinin hazırlanması və tətbiqi
 •  İstifadəçi parametrlərinin hazırlanması və tətbiq edilməsi (User Defined Field)
 •  SDK (Software Development Kit) nədir 

Copyright © 2024 - Designed by GOWEB Creative Agency

Scroll to Top